HTML

Napi Hadísz

Assalamu alaykum! InsaAllah hiteles hadíszok, vallási előírások és tanulmányok hasznos információkkal, linkekkel!

Friss topikok

  • NapiHadisz: Bukhari-nál és Muszlim-nál maradt fenn: Allah Küldötte (béke legyen vele) megparancsolta nekünk, h... (2010.09.09. 17:43) Eid-ul-Fitr

http://napi-hadisz.blogspot.com/

2011.06.25. 16:45 :: NapiHadisz

 Salam alaikum/Üdvözlet kedves Látogató!

Örömmel értesítelek, hogy a blog elköltözött. Megújult tartalommal és külsővel jelentkezünk ezek után a http://napi-hadisz.blogspot.com/ oldalon!

Assalamu alaikum

Szólj hozzá!

2011.03.31. 20:09 :: NapiHadisz

 Abdullah bin Amr számolt be róla: A Próféta (béke legyen vele) azt mondta,"Egy Muszlim az, aki elkerüli az ártó muszlimokat a nyelvével és kezeivel. És egy Muhajir (kivándorló) az, aki felad (fesztelen viselkedéseket) mindent, amit Allah megtiltott." (Bukhari 1/2/9)

Szólj hozzá!

2011.03.30. 18:49 :: NapiHadisz

Abu Hureira számolt be róla: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta, "A Tűz mindenféle vággyal és szenvedéllyel van körülvéve, míg a Paradicsom viszontagsággal van körülvéve." (Bukhari #6487, Muslim #2822, 2823)

Szólj hozzá!

2011.03.29. 18:33 :: NapiHadisz

 Shaqiq bin 'Abdullah számolt be róla: Allah Küldöttének (béke legyen vele) kortársai nem vették bizonyos cselekedetek elhagyását hitetlenségnek kivéve az ima elhagyását. (Tirmidhi és mások, sahih)

Szólj hozzá!

2011.03.28. 13:56 :: NapiHadisz

Abu Hureira-tól maradt fent: Allah Küldötte (béke legyen vele) recitálta, "Azon a Napon (a föld) felszínre hozza a híreit (arról ami történt vele jó és rossz)."(99:4) Aztán Ő (béke legyen vele) megkérdezte, "Tudjátok milyen hírek ezek?" Azt mondták neki: "Allah és az Ő Küldötte jobban tudja." Ő (béke legyen vele) azt mondta: "Ezek a hírek, melyek majd tanúskodnak ellenük, a férfiak és a nők ellen, amit az ő hátán csináltak." Azt fogja mondani: 'Ezt és azt csináltátok ezen és azon a napon.' Ezek lesznek azok a hírek." (Tirmidhi)

Szólj hozzá!

2011.03.27. 12:51 :: NapiHadisz

Abu Hureira-tól maradt fent: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta, "Kövessétek a hit igaz útját szigorúan és legyetek állhatatosak. Tartsátok észben, hogy egyikőtök sem érheti el az üdvösséget a (jó) tettei által. Valaki megkérdezte:'Még te sem O Allah Küldötte?' Ő (béke legyen vele) azt mondta: 'Még én sem, hacsak Allah meg nem adja nekem az Ő Irgalmát és Kegyelmét.' " (Muslim)

Szólj hozzá!

2011.03.26. 22:13 :: NapiHadisz

Ali b. Talib azt mondta: "Egy szolgának [Allahé] nem kell félnie kivéve a bűneitől, és nem kell reménykednie kivéve az ő Urában. A tudatlannak nem kell szégyelnie kérdezni, és akinek tudása van nem kell szégyelnie - ha nem tud valamit - azt mondani: "Allah tudja a legjobban".

A türelem (As-Sabr) a hitben (Al-Iman) olyan mint a fej egy testen: ha a fejet levágják, a test elrohad. És akinek nincs türelme, nincs hite sem." (Al-Baihaqi, Shu'ab Al-Iman)

Szólj hozzá!

2011.03.25. 21:39 :: NapiHadisz

 Sufyan bin Abdullah számolt be róla: Azt mondtam, "O Allah Küldötte (béke legyen vele), mondj nekem valamit az Iszlámról amelyről nem fogok senki mást megkérdezni." Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta, "Mondd, 'hiszek Allahban' és légy állhatatos." (Muslim)

Szólj hozzá!

Sadaqa = Adomány

2011.03.24. 21:31 :: NapiHadisz

 Abu Hureira-tól maradt fent, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: "Egy férfi azt mondta, 'Adnom kell valamennyi adományt', és kijött az adományával, és a tolvaj kezébe adta. A következő napon az emberek azt mondták, ő adományt adott egy tolvajnak. Ő azt mondta,'O Allah, Neked jár a hála. Újra adományt fogok adni.' Kijött az adományával és ebben az időben odaadta egy házasságtörő nő kezébe. A következő nap az emberek azt mondták, ő adott adományt az éjszakában egy házasságtörő nőnek. Ő azt mondta, 'O Allah, Neked jár a hála. Én adtam egy házasságtörő nőnek. Én adok még több adományt.' Kijött az adományával és odaadta egy gazdag férfi kezébe. A következő nap az emberek azt mondták, ő adott adományt egy gazdag embernek. Ő azt mondta:'O Allah, Neked jár a hála. Én adtam adományt egy tolvajnak, egy házasságtörő nőnek és egy gazdag férfinak.' Aztán valaki jött és azt mondta neki, 'A te adományod egy tolvajnak távol tartotta őt a lopástól. Amit egy házasságtörő nőnek adtál, távol tartotta őt éjszaka a paráználkodástól. És amit egy gazdag férfinak adtál, talán olyan hatással lesz rá, hogy talán többet fog jóra kiadni abból, amit Allah adott neki.' (Bukhari)

 

 

Szólj hozzá!

Hajnali ima

2011.03.23. 23:31 :: NapiHadisz

 Al-Teebi (Allah elégedjen meg vele) mondta: az ok, amiért a hajnali ima ki lett emelve az a nehézség ami vele jár, és elvégezni azt az egy ember őszinteségét és hitét mutatja, és aki egy őszinte hívő az Allah védelme alatt áll. (Sharh Mishkaat al-Masaabeeh Al-Teebi által, 2/184)

 

Sejk Utejmín (Allah elégedjen meg vele) a Sharh Riyaadh al-Saaleiheen-ban (1/591) mondta:

Ez (a hagyomány) azt mutatja, hogy kötelező azokat a muszlimokat tisztelni, akik megerősítik iszlámjukat azáltal, hogy imádkozzák a hajnali imát, mert senki más nem végzi azt el, csak egy hívő. Ezért senkinek sem megengedett hogy vétkezzen ellenük.  (<- utalva Allah védelmére)

 

Szólj hozzá!

Fadzsr ima

2011.03.22. 23:29 :: NapiHadisz

 Muszlim-nál (657) maradt fenn, hogy Dzsundúb ibn Abd-Allah mondta: Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta:

"Aki imádkozza a hajnali imát, az Allah védelme alatt áll. Ne késlekedjetek hát Allah jogaival kapcsolatban, mert bárki aki ezt teszi, Allah megfogja és arccal a Pokol Tüzébe dobja."

 

Szólj hozzá!

Az al-Mulk szúra hasznossága

2011.03.21. 23:28 :: NapiHadisz

 Anas-tól maradt fent, hogy a Próféta (béke legyen vele) mondta:"Van egy szúra, amely képviseli a recitálóját addig, amíg a Paradicsomba nem lépteti." (Tabarani)

Szólj hozzá!

Az al-Mulk szúra hasznossága

2011.03.20. 18:57 :: NapiHadisz

 Jabir mondta, hogy a Próféta (béke legyen vele) szokása volt, hogy addig nem ment aludni, amíg nem olvasta 'Tabarakalladhi Biyadihil Mulk' és 'Alif Lam, Meem Tanzeel'. (Ahmad, Tirmidhi, Darami)

Szólj hozzá!

Az al-Muslk szúra hasznossága

2011.03.19. 18:52 :: NapiHadisz

 A Próféta (béke legyen vele) azt mondta:"...A Mulk szúra egy védelem a sírkínzástól." (Sahihul Jamiea 1/680, Hakim 2/498, Nasai)

Szólj hozzá!

Az al-Mulk szúra hasznossága

2011.03.18. 18:50 :: NapiHadisz

 A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Van egy szúra a Koránban, ami csak 30 ájából áll. Bárki, aki recitálta azt, megvédte őt, addig amíg a Paradicsomba nem helyezte." (Fath al-Qadr 5/257, Sahihul Jamiea 1/680, Tabarani)

Szólj hozzá!

2011.03.17. 22:32 :: NapiHadisz

 ABU SAID AL-KHUDRI-tól maradt fent: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta:"Csak hívő legyen a társad és csak az istenfélők egyék ételed." (Tirmidhi #2395, Abu Dawud #4832)

 

Szólj hozzá!

2011.03.16. 22:29 :: NapiHadisz

Abu Saed és Abu Hureira számolt be róla, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta:"A hívőt nem érheti bántalom, se kényelmetlenség, betegség, szorongás, bánat vagy mentális aggodalom, de még egy tüske szúrása sem, anélkül, hogy azáltal Allah el ne törölné bűneit a türelméért cserébe." (Bukhari #5641/5642, Muslim #6242)

Szólj hozzá!

2011.03.15. 22:23 :: NapiHadisz

Abu Hureira közölte, Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta:"Allahra! Allah megbocsátását kérem és bűnbánattal fordulok Hozzá több mint 70 alkalommal naponta." (Bukhari 8/319)

Szólj hozzá!

2011.03.14. 22:19 :: NapiHadisz

HUDHAIFA számolt be róla: Amikor Allah Küldötte (béke legyen vele) "Amikor az ágyba ment, mondta: "Biszmiká ámutu wa áhyá." (A Te Neveddel, O Allah, halok és élek)" és amikor felkelt, azután mondta: "Al-hamdu lillahil-ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin-nushur." (Minden Hála Allahot illeti, aki felélesztett minket miután halálba tett (alvás) és Ő a Feltámadás Napjának birtokosa). (Bukhari 8/324)

Szólj hozzá!

2011.03.13. 22:13 :: NapiHadisz

Ma'qil b. Yasar számolt be róla, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta:"Az istenimádat gyakorlása széleskörű nyugtalanság idején olyan, mint a kivándorlás értem." (Muslim 41/7042)

 

Szólj hozzá!

2011.03.12. 22:07 :: NapiHadisz

Anas-tól maradt fent: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: "Amikor Allah jót akar valakinek, megbünteti őt az Evilágon, de ha rosszat, nem sietteti az elszámolást, de a Feltámadás Napján elszámol vele." (Tirmidhi #2396)

Szólj hozzá!

2011.03.11. 22:01 :: NapiHadisz

 Ali-tól maradt fent, Próféta (béke legyen vele) odajött hozzánk mikor mi alváshoz készülődtünk. Amikor fel szerettem volna állni, azt mondta 'maradjatok a helyeteken' és leült közénk, egészen amíg éreztem lába hidegségét mellkasomon. A Próféta mondta: ' Mondjak nektek valamit ami jobb mint egy szolga?' "Amikor aludni készültök, mondjátok "Allahu akbar" 34-szer, "SzubhanAllah" 33-szor, "Alhamdulillah" 33-szor mert ez jobb mint egy szolga. Ibn Sirin-nél: "SzubhanAllah" 34-szer (kell mondani). (Bukhari 8/330)

Szólj hozzá!

2011.03.10. 21:55 :: NapiHadisz

 Anas számolt be róla,  Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta:"Amikor kértek valamit Allahtól, határozottan tegyétek, és ne mondjátok ' O Allah, ha szeretnéd, add meg nekem', mert senki nem kényszerítheti Allahot hogy az Ő Akarata ellen tegyen valamit." (Bukhari 8/350)

 

Szólj hozzá!

2011.03.09. 21:52 :: NapiHadisz

 Abu Hureira mondta: Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: három fajta ember van akikkel Allah nem beszél a Feltámadás Napján, nem tisztítja meg őket és fájdalmas büntetést kapnak. Ők: egy idős korban lévő férfi aki Zinát (házasságtörést követ el), egy vezető aki hazudik, és a büszke szegény ember.    (Muslim #195)

Szólj hozzá!

Kedvesség

2011.03.08. 13:05 :: NapiHadisz

 Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jelenik meg a kedvesség egy dologban sem anélkül, hogy ne tenné díszessé azt, és nem vétetik el egy dologból sem anélkül, hogy ne tenné dísztelenné azt.” (Muszlim)

Tovább a teljes cikkre: http://iszlam.com/mohammed-isten-kuldotte-fm/hadisz-profetai-hagyomanyok/335#ixzz1Hc0jwFob

 

Szólj hozzá!